Spørreskjema

Hvilke kompetanser og ferdigheter har din bedrift behov for?

Prosjektet GROWTH4SMEs tar sikte på å kartlegge små og mellomstore bedrifters behov for kompetanse og ferdigheter. Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med partnerinstitusjoner i Danmark og Belgia, ønsker å lage kurs som forbereder nyutdannede studenter på arbeidslivets behov.

growth4sme - norsk

GDPR
Aksepterer du at dine data blir lagret (av prosjektgruppen: Universitetet i Oslo, Aarhus Municipality, Aarhus University, UC Limburg) til prosjektet GROWTH4SMEs fullføres 1. september 2023. GDPR agreement?
Om din bedrift
Ansette nyutdannede
Ferdigheter og kompetanser
Hvilke ferdigheter og kompetanser anser du som de viktigste for ansatte i din bedrift? (vurder alternatrivene under på en skala fra 1 til 5 der 1 er ikke viktig og 5 er viktig)
Ferdigheter og kompetanser
Hvilke kompetanser og ferdigheter forventer du at nyutdannede søkere har når du ansetter dem? (kryss av for relevante alternativer under)
Verktøy
Kontaktinformasjon
Case Competition 2022-2023
Som del av dette prosjektet skal Det humanistiske fakultet ved UiO arrangere ‘case competitions’ der flere bedrifter inviteres til å bidra med en relevant problemstilling/utfordring fra egen bedrift. Studentene samarbeider i tverrfaglige grupper om å foreslå den beste løsningen på bedriftens utfordringer. Dette er en spennende mulighet til å få flere konkrete innspill til løsninger på utfordringer som bedriften jobber med.
Konkurransen arrangeres i dialog med deres bedrift, men det er ikke spesielt tidkrevende.
Sende inn svar