Spørgeskema

Fortæl os, hvilke kompetencer I mangler i jeres virksomhed netop nu.

For at sikre at små- og mellemstore virksomheder får ansatte med de kompetencer, de efterspørger, vil der i projektet GROWTH4SMEs blive skabt en digital platform, som indsamler information blandt SMV’ere om, hvilke kompetencer, der er brug for lige nu. På baggrund af de informationer udarbejder Aarhus Kommune og Aarhus universitet i fællesskab kurser, som giver studerende/nyuddannede netop de kompetencer.

growth4sme - dansk

GDPR
Kan I acceptere behandling og lagring af dine data (af projektgruppen: University of Oslo, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, UC Limburg), indtil projektet GROWTH4SMEs slutter 1. september 2023? Link til GDPR-aftalen på GROWTH4SME-webstedet. GDPR agreement?
Om din virksomhed
Ansættelse af nyuddannede
Færdigheder og kompetencer
Hvilke færdigheder og kompetencer finder I, er de vigtigste hos medarbejderne i drift af jeres virksomhed?
Færdigheder og kompetencer
Hvilke kompetencer og færdigheder forventer I, at nyuddannede har, når I ansætter dem? Marker de relevante muligheder nedenfor.
Værktøjer
Kontaktinformation
Case-competition 2022-2023

En case competition er en konkurrence for ny-ledige dimittender, hvor de skal løse en given problemstilling eller udfordring opstillet af en virksomhed.

Inspiration:

En case fra tidligere case competition lød:

Hvordan skaber vi den perfekte arbejdsplads 2030? Hvilke konkrete tilbud skal vores arbejdsplads tilbyde ansatte i fremtiden, hvordan er den perfekte virksomhedskultur, og hvordan sikrer vi, at både muligheder og kultur appellerer til alle de forskellige profiler og mennesketyper, vi gerne vil rekruttere?

Virksomheden fik herefter tre konkrete forslag til tilbud/muligheder, de kunne tilbyde ansatte i fremtiden, en beskrivelse af den ideelle virksomhedskultur præsenteret på en kreativ måde og to konkrete bud på, hvordan de kunne kommunikere kultur i en rekrutteringskampagne.

Hvad får I som virksomhed ud af at deltage i en case competition?

I får nye input og ideer til hvordan man kan løse opgaverne i jeres virksomhed – også på længere sigt. Det giver grobund for nytænkning, en mulighed for at udvikle sig i nye retninger, I måske ikke tidligere har overvejet i virksomheden. Det er også en mulighed for at spotte nye talenter og rekruttere.

Ønsker I at blive kontaktet for yderligere info, kan I rette henvendelse til projektmedarbejder Catharina Vedel-Smith på cakv@aarhus.dk.

Indsend svar