Cyber security

Fortæl os, hvilke kompetencer I mangler i jeres virksomhed netop nu

Formålet med dette spørgeskema er at sikre, at små- og mellemstore virksomheder (SMV'er) får adgang til medarbejdere med de nødvendige kompetencer inden for cybersikkerhed.

Vi indsamler information fra SMV'er om de aktuelle behov for kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. På baggrund af disse informationer udarbejder Aarhus Universitetet, Akademikernes A-kasse, Happy 42, Security Tech Space og Aarhus Kommune i fællesskab kurser, som giver studerende/nyuddannede netop de kompetencer.

Initiativet er sat i søen i lyset af udfordringer med mangel på arbejdskraft inden for området samt den stigende trussel fra it-kriminelle. Ved at identificere behovene hos SMV'er vil vi udarbejde kurser, der specifikt adresserer disse kompetencekrav og forbereder studerende/nyuddannede til at styrke cybersikkerheden i virksomhederne

Spørgeskema

Cyber- og informationssikkerhed: hvilke kompetencer har din SMV behov for?

ARTS Growt4sme Cyber security

Kontaktinformation
Om din virksomhed
Relevante færdigheder og kompetencer

  
Hvilke færdigheder og kompetencer inden for cybersikkerhed finder I, er de vigtigste hos medarbejderne i drift af jeres virksomhed?
  

Manglende færdigheder og kompetencer

  
Hvilke færdigheder og kompetencer inden for cybersikkerhed finder I, at medarbejderne i jeres virksomhed mangler?
 

Case competition 2024

En case competition er en konkurrence for studerende og ledige højtuddannede, hvor de skal løse en given problemstilling eller udfordring opstillet af en virksomhed.

Inspiration
En case fra tidligere case competition lød: ”Hvordan skaber vi den perfekte arbejdsplads 2030? Hvilke konkrete tilbud skal vores arbejdsplads tilbyde ansatte i fremtiden, hvordan er den perfekte virksomhedskultur, og hvordan sikrer vi, at både muligheder og kultur appellerer til alle de forskellige profiler og mennesketyper, vi gerne vil rekruttere?”
Virksomheden fik herefter tre konkrete forslag til tilbud/muligheder, de kunne tilbyde ansatte i fremtiden, en beskrivelse af den ideelle virksomhedskultur præsenteret på en kreativ måde og to konkrete bud på, hvordan de kunne kommunikere kultur i en rekrutteringskampagne.

Hvad får I som virksomhed ud af at deltage i en case competition?
I får nye input og ideer til hvordan man kan løse opgaverne i jeres virksomhed – også på længere sigt. Det giver grobund for nytænkning, en mulighed for at udvikle sig i nye retninger, I måske ikke tidligere har overvejet i virksomheden. Det er også en mulighed for at spotte nye talenter og rekruttere.

Ønsker I at blive kontaktet for yderligere info, kan I rette henvendelse til projektmedarbejder Catharina Vedel-Smith på cakv@aarhus.dk.
 

Yderligere kontakt
Samtykke
Indsend
captcha